Stichting Escaldascholen scoort buitengewoon hoog

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van de Stichting Escaldascholen, belangstellenden en overige geïnteresseerden,

Kijken naar kwaliteit
Als ouders en verzorgers hebben jullie natuurlijk afgewogen op welke school je kind of kinderen het best onderwijs kunnen krijgen. Daarbij hebben jullie vast ook gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs. Al jaren levert de Stichting Escaldascholen onderwijs van goede kwaliteit. Dat tonen de diverse inspectierapporten aan. We hebben nog nooit een zwakke of zeer zwakke school gehad. Wel hebben we scholen die prima hebben gepresteerd en nog presteren. De Inspectie heeft het toezicht veranderd. Ze letten op de wettelijke vereisten maar gaan nog verder. De Inspectie wilt ook weten of een school beleid voert en welke rol daarbij het bestuur heeft.

Hoe hoog is de kwaliteit van het onderwijs bij de Stichting Escaldascholen?
We zijn verheugd om te kunnen zeggen dat niet alleen onze scholen (erg) goed van kwaliteit zijn maar het bestuur inderdaad de verantwoordelijkheid waarmaakt om goede scholen in stand te houden. Met name als het gaat om onderwijskundig beleid (resultaten), kwaliteitsbeleid, pedagogische aanpak en het beheer van de financiën. De Inspectie vindt zelfs dat we meer leveren dan we beloven en door de wetgever gevraagd wordt.

“Het bestuur is in control. Op een aantal standaarden doet het bestuur zelfs meer dan wat er wettelijk verwacht mag worden”. (zie bladzijde 11/30 van het rapport)

“Op enkele onderdelen vinden wij dat de kwaliteit zelfs uitstijgt boven de wettelijke kwaliteitseisen”. (zie bladzijde 2/30 van het rapport)

Het rapport geeft aan dat we als scholengroep erg hoog scoren.

Daarmee wordt jullie keuze voor onze scholen op basis van onderwijskwaliteit in brede zin ondersteund.

Het volledige rapport kunt u op de website vinden klik hier of inzage in het volledige rapport kunt u krijgen via de directeur van de school.

Trots op hoe wij werken
We zijn trots op onze waardering door de Inspectie van het Onderwijs. Zeker met hun nieuwe werkwijze zien ze goed welke resultaten met kinderen behaald worden en wat daarbij de inzet is van de totale Stichting.

Voorop stond en staat voor de Stichting niet alleen het behoud van Openbaar Onderwijs maar ook en vooral het voortbestaan van goede onderwijsvoorzieningen in de regio. Daarom zijn we ook in gesprek met de andere schoolbesturen van het primair onderwijs in Zeeuws Vlaanderen om te bezien op welke wijze we elkaar daarin kunnen ondersteunen.

Gepaste Trots
De Inspectie heeft met ouders gesproken en met kinderen. Ook die hebben ons beoordeeld. Daar is door de Inspectie expliciet naar gevraagd. Natuurlijk hebben ze niet met alle ouders persoonlijk gesproken. We weten dat we niet voor 100% alle ouders tevreden kunnen stellen. Daarom zijn we ook gepast trots. Niet alle kinderen kunnen we passend onderwijs geven. Wel kunnen we en gaan we ook zorgvuldig met deze kinderen en hun ouders om. Zorgvuldig en naar eer en geweten! We willen zoveel mogelijk leerlingen goed onderwijs geven en zullen daar onze uiterste best voor blijven doen.

Inspectierapporten:

Definitief rapport OBS Het Tij

Definitief rapport J.H. van Daleschool

Definitief rapport Europaschool