Stichting Escaldascholen

Interview Barbara Beulens, voorzitter College van Bestuur

De acht scholen die Stichting Escaldascholen samenbrengt, bieden een afgewogen vorm van openbaar onderwijs. Kinderen zijn bij ons ongeacht geloof, huidskleur of afkomst allemaal even welkom. Openbaar onderwijs zien wij als ontmoetingsonderwijs, waar kinderen leren met, van en over elkaar. Waar ze de ander leren respecteren. Voor nu en voor de toekomst.

Als overkoepelend geheel kan Stichting Escaldascholen de uitdaging om goed en levensvatbaar onderwijs te (blijven) bieden in het buitengebied vol vertrouwen aangaan. Wij onderwijzen niet alleen over het belang van samen leven en respect, we passen deze zelfde normen en waarden toe op ons eigen functioneren. Samen staan we sterk, om alle uitdagingen die op ons pad komen aan te pakken. De som van het geheel maakt het verschil.

Onze scholen worden stuk voor stuk gevormd door gedreven mensen met passie voor hun vak, voor uw kinderen. Daar zijn we met recht trots op. Dankzij hen kunnen wij staan voor kwalitatief goed onderwijs. Kunnen wij elk kind helpen bij het optimaal ontwikkelen van zijn of haar specifieke talenten en mogelijkheden. Daartoe bieden wij de benodigde middelen in de vorm van moderne lesmethoden, goed onderhouden gebouwen, maar natuurlijk vooral een veilig en geborgen gevoel, de basis voor goed leren en presteren.

Om onze kinderen de beste kansen te geven, zorgen wij dat ons belangrijkste gereedschap in de beste conditie blijft. Dat onze medewerkers blijven leren en ontwikkelen, zowel op lesgevend als opvoedend gebied. Dat zij gebruik maken van zowel bewezen didactiek als nieuwe inzichten in het leerproces. Wij geven ze de ruimte om plezier te hebben en te houden in het omgaan en werken met kinderen. Maar ook voor intensief contact met u, als ouders, om gezamenlijk het beste voor uw kinderen te bereiken.

De Escaldascholen in de gemeente Sluis werken eendrachtig samen aan een leefbare oplossing voor scholen in zowel grotere als kleine kernen. Aan realistische vormen van onderwijs, waarin nabijheid en brede inzet op lange termijn worden gegarandeerd. Door het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor onze primaire doelgroep, de kinderen en hun ouders.

Eén van de voorwaarden om onze leerlingen tot goede prestaties te brengen is het creëren van een veilig schoolklimaat. We werken aan een leer- en werkomgeving waarin leerlingen, personeel en ouders zich veilig en prettig voelen. De Escaldascholen staan synoniem voor kwaliteit, warmte, orde en regelmaat. Waarbij normen en waarden een belangrijke rol spelen. Zaken waar we voor staan en op mogen worden aangesproken!