OBS de Berenburcht, Oostburg

Beste toekomstige ouders, ouders, verzorgers en overige belangstellenden.

Via onze website informeren wij u over onze scholen en de stichting. Ik hoop dat u met plezier onze website zult verkennen en dat deze duidelijk maakt waar Escalda voor staat: Samen leren, samen presteren!

Bezoek de website van OBS de Berenburcht, klik hier.

OBS de Berenburcht
Openbare basisschool ‘De Berenburcht’

Postbus 53
4500 AB Oostburg
Tel. 0117-453148

Directeur: de heer J. Dieleman

obsdeberenburcht@escaldascholen.nl