Groep 1

Verdiepingsklas groep 1 schooljaar 2021-2022

 

 

We gaan weer van start op 22 september!!!


22-09-2021

 

Vandaag weer gestart met de Verdiepingsklas op het Zwin College!!

Natuurlijk gaan we eerst kennismaken met elkaar, daarna een rondleiding en vervolgens een spel…

Bijna alle kinderen hebben al een eigen onderwerp gekozen en ook een maatje om samen een werkstuk te maken. 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


06-10-2021

Vandaag…..

 

Het leren leren racespel

 

 

 

Het leren leren racespel: door dit spel te spelen leren de kinderen na te denken over hun eigen handelen, leren leren dus.

 

 

 

Filosofie: Vragen waarbij het antwoord niet op Google te vinden is en waarmee je op een heel andere manier met elkaar in gesprek gaat. Zomaar een voorbeeld:  ‘Als je iemand geluk wenst, wordt die persoon dan ook gelukkig?’

 

 

Natuurlijk pauze

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Journaal

 

 

 

 

Het digitaal Journaal van Kwink! Nadenken over vragen die over jezelf gaan en over de wereld om je heen.

 

 

 

 


20-10-2021

 

Vandaag hebben we filmpjes samengevat met “Parels vol wijsheid.” In grote en kleine parels vat je de hoofd– en bijzaken samen van de film. Filmpjes over onder andere geschiedenis, natuur, kunst, muziek, cultuur, maatschappij en actualiteiten.

Vervolgens hebben we ons zelfgekozen filmpje aan de groep verteld met behulp van de “Parels vol wijsheid.” 

 

         

 

Vandaag begonnen we met de parels vol wijsheid.

We mochten een filmpje uitkiezen van school tv, van zo’n vijf minuten.

En we moesten in de parels allemaal steekwoorden opschrijven.

En daarna gingen we onze film presenteren dat deden we na de pauze.

Ik deed het over wc papier. Daarna gingen we aan ons werkstuk werken die we aan het maken waren.

Groetjes Douwe

 

 

 

 

Hoi ik ben Iris en ik zit in de verdiepingsklas (op de school waar ik zit, zit ik groep 7). Vandaag hebben we al een paar opdrachten gedaan en ik ben nu met Fien een presentatie aan het maken over paarden. Hiervoor hebben we een opdracht gedaan met de Parels vol wijsheid. In de grote parels schreef je de hoofdzaken (wel belangrijke dingen) en in de kleine de bijzaken (minder belangrijke dingen). Ik zat met Fien in het groepje. We moesten een filmpje kijken op Schooltv over een bepaald onderwerp. Wij hadden het onderwerp: Waarom hebben paarden hoefijzers?

Einde.

 

 

 

 

 

 

 


10-11-2021

 

 

Vandaag zijn wij gestart met een project van NXplorers Junior. We gaan een bijdrage leveren aan de werelddoelen van de Verenigde Naties.
We gaan namelijk nadenken over oplossingen voor drie wereldwijde uitdagingen: schoon water en sanitair,
betaalbare en duurzame energie en verantwoorde consumptie en productie.

 

 

 

Stap 1. ‘Inspire’

De leerlingen ontdekken wat de werelddoelen van de Verenigde Naties zijn en wat zij zélf kunnen bijdragen aan een betere wereld in het jaar 2050.

 

 

 

     

 

 

Na de pauze wordt er hard aan het zelf gekozen onderwerp gewerkt.

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 


24-11-2021

 

Vanmorgen zijn we begonnen met de eerste presentatie van dit schooljaar! Deze twee leerlingen hielden de presentatie over Monopoly!

Aansluitend verder gewerkt aan ons onderwerp!

 

 

Bruggen bouwen

Hier het resultaat…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieraden maken

Ook zijn we vandaag verder gegaan met ons project van NXplorers Junior. Wij zijn toe aan stap 2.

We bekijken welke uitvindingen anderen al bedacht hebben om de werelddoelen te halen. Door 3 video’s te bekijken met bestaande uitvindingen, krijgen we natuurlijk inspiratie voor ons NXplorers Junior idee.

Video 1 gaat over werelddoel 6: schoon water en sanitair. Hierna kiezen we onze favoriete uitvinding van het filmpje en schrijven op waarom we deze hebben gekozen. 

Video 2 gaat over werelddoel 7: betaalbare en duurzame energie. Ook nu kiezen we onze favoriete uitvinding en schrijven op waarom we deze gekozen hebben.  

Video 3 gaat over werelddoel 12: verantwoorde consumptie en productie. We schrijven ook nu op waarom we voor een bepaalde uitvinding hebben gekozen.

De vraag is: Is er een uitvinding die duidelijk wint van anderen? 

 

 

 

 

Stap 3

We gaan direct verder met stap 3, hier stappen we in de schoenen van een uitvinder en bouwen onze eigen windmolen.  Hiervoor krijgen we een bouwpakket voor de windmolen en aan de hand van de instructies in ons boek en met hulp van elkaar bouwen we onze eigen windmolen!

 

 

 


08-12-2021

 

Door de coronamaatregelen tijdelijk geen Verdiepingsklas.

Zo gauw het kan, gaan we er weer voor!

 


16-03-2022

 

Vandaag hebben we het samen gehad over de lange Verdiepingsklasloze periode achter ons en hoe de kinderen deze periode hebben beleefd. Op de eigen school is er natuurlijk hard gewerkt, maar we zijn niet bij elkaar geweest in de Verdiepingsklas. Gelukkig gaan we vandaag van start!

Hierna zijn we verder gegaan met ons project van NXplorers Junior. Wij zijn toegekomen aan stap 4. Eigenlijk gaat de challenge nu echt van start. De teams kiezen een werelddoel, ze formuleren hun eigen hoofdvraag én brainstormen over mogelijke oplossingen.

 

De teams mogen overleggen met welk werelddoel ze aan de slag gaan:

 

Water en sanitair

Water en sanitair

Duurzame energie

Productie en consumptie

 

 

Productie en consumptie

 

 

Duurzame energie

Nadat de werelddoelen verdeeld zijn, bedenken leerlingen een hoofdvraag. Ze gaan niet aan de slag met een vaststaande opdracht, maar juist zélf bedenken welk probleem ze willen oplossen en hoe ze dat willen doen. Dit stimuleert het onderzoek, de nieuwsgierigheid en de creativiteit om tot ideeën te komen.

 

 

 

Een hoofdvraag verzinnen gebeurt in stappen:

Stap één: een wereld doel is een heel groot onderwerp, daarbinnen zijn honderden problemen te verzinnen die je kunt oplossen. Welk probleem wil je oplossen? Voorbeeld wereld doel: leven op het land.

Stap twee: formuleer een doel / oplossing voor het probleem dat je wilt oplossen. Voorbeeld: we kappen geen hout meer uit het oerwoud want daarmee gaan veel dieren dood.

Stap 3: denk na over de doelgroep, voor wie lossen wij het probleem op? Voorbeeld: dieren in het oerwoud.

Stap 4: door de antwoorden van de stap 1 tot en met 3 te combineren, formuleren we een eigen hoofdvraag. Voorbeeld: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we geen oerwoud hout meer hoeven te kappen?

De teams gaan brainstormen over de eerste oplossingen voor de door hen gekozen hoofdvraag. Iedere leerling kan op papier een idee beschrijven of tekenen. Ze mogen samenwerken of alleen werken als het hele team uiteindelijk maar weet welke ideeën er op tafel liggen.

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 


30-03-2022

We gaan vandaag verder met stap 5 van ons project.

 

     

 

Opzet stap 5

De teams onderzoeken de positieve en negatieve gevolgen van hun ideeën uit stap 4. Daarna kiezen ze één

idee om verder uit te werken. Ze bekijken wat er ingevuld moet worden in de NXplorers Junior presentatie,

maken een tekening en beschrijving van hun idee, en verzinnen eventueel nog iets extra’s om hun idee uit

te leggen, denk hierbij aan een simpel prototype.

 

 

Elk team analyseert de ideeën met de ‘als-dan-test’. Deze test laat zien wat de positieve gevolgen zijn van een idee, maar ook wat de negatieve gevolgen kunnen zijn en hoe het idee verbeterd kan worden om deze negatieve gevolgen te verminderen. Voorbeeld:

Probleem: De houtkap van het Amazonewoud in Brazilië.

Bij het tegengaan van houtkap in het oerwoud kun je bedenken dat je alleen nog maar plastic gaat gebruiken.

Oplossing: Gebruik plastic!

Nieuw probleem: We weten allemaal dat dit ook weer hele nieuwe problemen met zich meebrengt.  Plastic maakt niet alleen een vuilnisbelt van de kusten, maar schaadt ook de levensomgeving van zeedieren. Dieren raken verstrikt in grotere stukken plastic, en verwarren kleinere stukjes voor voedsel. Het inslikken van plastic deeltjes kan de vertering van voeding verhinderen.

Als die nieuwe problemen heel groot zijn, dan is het wel goed om er nog eens goed over na te denken natuurlijk. Plastic is dus geen goede oplossing.

Het nieuwe probleem is dus de ‘als-dan-test’. Je hoeft het nieuwe probleem niet meteen op te lossen. Maar het is wel goed dat je weet dat die ontstaat.

 

 

Bewegen tijdens het werk maakt dat je actief en scherp blijft! En…net voor de pauze ben je al opgewarmd om naar buiten te gaan 😉

 

 

 

 

Na het onderzoek van de ideeën kiest elk team één idee om verder uit te werken.

 

 

 

 

 

 

 

 


13-04-2022

 

Vandaag stap 6 van het project.

De teams maken hun project af en presenteren het aan de hele groep!

 

De teams:

Team ‘Frits de Potvis’ werkt aan werelddoel 6 Schoon water en sanitair

Team ‘Create the world’ werkt aan werelddoel  12 Verantwoorde consumptie en productie

Team ‘De klimaatveranderaars’ werkt aan  werelddoel 7 Betaalbare en duurzame energie

 

De teams maken hun NXplorers Junior presentatie af. De leerlingen zorgen dat de beschrijving heel duidelijk en  (zo veel mogelijk) foutloos is geschreven. Ze moeten dus ook op de zinsbouw en spelling letten.

 

 

Ook zorgen ze ervoor dat een foto of scan van de tekening in hun presentatie geplakt is en eventueel een foto of filmpje van hun extra materiaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer alle presentaties af zijn, kunnen ze gepresenteerd worden aan de hele klas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De presentatie…..Spannend!!

 

 

                 

 

 

 

 


18-05-2022

Vandaag hebben we in groepjes de volgende drie activiteiten gedaan:

 

 

Filosofie

Filosofie is samen nadenken over vragen waarop we een antwoord willen hebben. Vragen over onderwerpen die belangrijk, betekenisvol en zinvol voor ons zijn. Vragen die hun oorsprong vinden in verwondering over iets. Zoekend naar antwoorden krijgen we inzicht in onze wereld. Leren we anders kijken naar de wereld om ons heen.       

 

 

 

De Mindmap

Mind mapping is een creatieve en logische manier van het maken van aantekeningen, die je ideeën letterlijk op papier zet.

 

 

 

 

 

Denkspellen

Ze zijn niet alleen leuk om te doen, ze laten kinderen spelenderwijs wennen aan hindernissen die ze bijvoorbeeld ook op school tegenkomen. De succeservaringen die ze tijdens het spelen opdoen, dragen bij aan hun vermogen om ook op andere momenten zelfstandig te werken, hindernissen te overwinnen en op niveau te presteren. Vaardigheden die met behulp van spellen kunnen worden gestimuleerd, zijn zelfstandig werken, concentratie en motivatie,, fouten durven maken, samenwerken en omgaan met tijdsdruk en verliezen. Bovendien worden ze met het spelen van dit soort spellen uitgedaagd om na te denken over de gekozen aanpak. Want hoe doe je zo’n spel? Wat doe je als je vastloopt: begin je helemaal opnieuw, of ga je één stapje terug? 

 

 

                           

 

 


01-06-2022

 

Vandaag hebben we aan ons zelfgekozen onderwerp gewerkt.

 

 

Spaans

Een maquette van een woning

 

 

 

Techniekdoos Robots

En verder…

 

 

Wij zijn Maya en Glenn van de Schuttershoek.

Vandaag op de plusklas eerst ons onderwerp gedaan: Natuurverschijnselen.

We zijn ook een presentatie aan maken.

We hebben zo pauze en na de pauze gaan we een project doen.

 

 

 

 

 

                                                                               

       

 


15-06-2022

 

       

Vanmorgen aan het zelfgekozen onderwerp gewerkt…

 en aan de presentatie natuurlijk 😉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Ik ben steengoed bordspel

Gebrek aan zelfvertrouwen en faalangst komen bij veel kinderen in meer of mindere mate voor. Ik ben STEENgoed leert kinderen deze gedachten ombuigen naar vervangende gedachten waarbij ze zich wel prettig voelen en die ze verder helpen. Dit bordspel neemt kinderen mee op een tocht, waarbij ze onderweg opdrachten uitvoeren en positieve oplossingen voor gestelde situaties bedenken.

 

 

 

 


29-06-2022

 

Proeftuin Project Bijen 

Onze kinderen van de Verdiepingsklas, hebben samen met de Plusklas (Elevantio) een interessante gastles gehad over bijen van juf Simone (van het Zwin College). Vervolgens hebben ze in groepjes aan verschillende opdrachten gewerkt. Het plan is dat komend schooljaar ook kinderen van het Zwin College deelnemen. Hier alvast een voorproefje…

 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

     

 

 

 

Dit was alweer de laatste Verdiepingsklas van dit schooljaar, wat is het snel voorbij gegaan!

Ik wens iedereen een heel fijne en zonnige vakantie toe!

Afbeeldingsresultaten voor smiley zon

Tot volgend schooljaar!!

 

 

 

   

 

Deze kanjers wens ik superveel plezier en succes op het Zwin College! Een schokkende verandering zal het niet zijn, want ze komen er al een poosje op woensdag!Afbeeldingsresultaten voor smiley